Начало За нас
Подход Галерия Блог Контакт
 
ТОП ТИЙМ БИЛДИНГ ПРОГРАМИ
SOFT SKILLS TRAINING
ПРОЕКТИ 2017 ГОДИНА
ПРОЕКТИ 2016 ГОДИНА
ПРОЕКТИ 2015 ГОДИНА
ПРОЕКТИ 2014 ГОДИНА
ПРОЕКТИ 2013 ГОДИНА
ПРОЕКТИ 2012 ГОДИНА
ПРОЕКТИ 2011 ГОДИНА
ПРОЕКТИ 2010 ГОДИНА
ПРОЕКТИ 2009 ГОДИНА
ТИЙМ БИЛДИНГ ОРГАНИЗАТОР
ЗАЩО?

SOFT SKILLS TRAINING

Soft Skills :„Меките умения"=уменията да бъдем хора

soft skills

В следващите редове ще откриете част от уменията, които биха ви помогнали, за да се развиете, както професионално, така и личностно.
Така наречените Soft Skills („меки умения") са оръжието, с което бихте могли да надвиете конкуренцията.
Уменията срещу меките умения
В света на работата, уменията за работа са техническите и административните процедури/умения, които са свързани с естеството на организацията и нейната дейност. Например: работа със специфичен софтуер, компютърни протоколи, финансови процедури, процедури за правила и безопасност на роботното място, чужд език и т.н. Тези умения са лесни за придобиване, научаване, проследяване и измерване. Те също така са лесни за обучение, защото в повечето случаи уменията или са нови за участниците, или са добре познати и трябва да се придобият.
От своя страна „меките умения" (наричани още и човешки умения),  са много трудни за наблюдения, да се трупат количествено и измеримо. Soft skills уменията са ни необходими ежедневно в целия ни живот, не само в работния ни свят. Те са свързани с това как хората комуникират и взаимоодействат помежду си: как се изслушват, как разговарят, как общуват, как си сътрудничат, как хората взимат решения, как работят в екип, как излизат от конфликтна ситуация, как преговарят, как водят срещи, как ръководят, как разпределят ресурсите си, как се развиват.
Лидерите на всички нива, се нуждаят от меките умения и от уменията да ги разпознават, да ги предлагат и да ги развиват. Например: изграждане на екип, набиране на точния състав, разрешаване на проблем, планиране и организиране, делегиране на задачи, мотивация...
Тогава идва въпросът, защо ни е необходимо да се самоусъвършенстваме, образоваме и развиваме?
Наблюдава се как хората, експериментират, справят се с ежедневните си житейски и работни ситуации... и накрая всеки един човек, може да си направи собствено портфолио от човешки умения, някои от поведенията може да са ефективни, други не... Но за това сме ние, да ви вкараме в залата за обучения, за да ви покажем  и да ви накараме да се замислите, за това кое е ефективно и кое не, за да вземете най-доброто за вас самите.
Както всички поведенчески модели, да работиш с и върху личностното си поведение е меко казано неадекватно, даже за някои и странно, но когато започнете да работите върху и със себе си вие всъщност работите и за другите и с тях. Резултатът е, че след обучение за развитие на меките умения, можете да разпознавате различните поведения, собствени и на хората около вас, започвате да се чувствате по-уверен в стъпките, които предприемате и развивате. Но естествено това не се случва за ден два, това е едни непрестанен процес на развитие и обучение.
Но какво ни носи всичко написано до тук за обучението и затова какви са меките умения и ползите от тях?
Обучението, като обучение по темите на soft skills умения - трябва да е поискано, да е желано, да е осъзнато. Важно е да се определят очакванията на хората и темата да е подбрана спрямо техните нужди, цели и развитие. Първите стъпки по обучението са важни, треньорът консултант и обучител има отговорност и ключова задача - да „отговори" на групата, да подпомогне нейната слабост в решаването на проблеми и да подпомогне развитието и.
Хората могат да се научат как да работят добре заедно - и повярвайте те го осъзнават, че заедно могат повече - няма магическо лекарство, което да направи организацията, екипа или човека съвършен - промяната не се случва за часове, всичко отнема време и е непрестанен процес, на обучение и обучаване, на развитие и развиване... в крайна сметка и Рим не е бил построен за един ден. Ако наистина искате да се случат нещата трябва търпеливо да изчакате и да може да си платите цената. В 21 век е немислимо да не притежаваш базови умения за общуване, продажби, лидерство, презентиране, и т.н. Завършилите цялостния курс ще имат огромно предимство в бъдещата си професионална реализация, независимо от сферата, която са си избрали. Чрез него участниците осъзнават как могат да бъдат по-ефективни в ежедневната си работа, развиват и обогатяват своите поведенчески модели.

softskills

Ето и нашите soft skills тренинги

ТРЕНИНГ за комуникативни умения. Развитие на умения за междуличностна комуникация, подаване на обратна връзка, невербална комуникация, поведение.

ТРЕНИНГ за вземане на решения. Запознаване с различни начини за вземане на решения, различни стилове и алтернативи в процеса на търсене на най-ефективното решение и развитие на способността за реализация на вече взетите решения.

ТРЕНИНИГ за изграждане на екипи и екипна съвместимост: усвояват се умения за междуличностно взаимодействие, работа в екип, фази и развитие при формиране на екипната дейност. Мотивация в екипа.

ТРЕНИНГ за овладяване на умения за водене на индивидуални и групови преговори. Анализиране на процеса на планиране и етапите при водене на преговори, различни тактики, стратегии и видове преговори.

ТРЕНИНГ за разрешаване, управление на конфликти и проблеми. Причини за възникване на конфликти, видове конфликти и структура на конфликтите. Стратегии за разрешаване на конфликти и умения за управление на екстремални ситуации.

ТРЕНИНГ  за развитие на умения за ефективно управление и лидерство. Основната цел е овладяването на гъвкъв и динамичен стил на управление, лидерство и взаимодействие. Функции и модели, принципи на успешно сътрудничество, умения за стимулиране и мотивация за работа, повишаване на ефективността.


Тренинги за личностно и организационно развитие.

софт скилс обучение

бутон за социални мрежи